Hjelp og støtte OFTE STILTE SPØRSMÅL

VILKÅR

VILKÅR

Hva er et VIN-nummer?

VIN står for «Vehicle Identifier Number», er også kjent som understellsnummer, og er et unikt nummer for hvert kjøretøy. Du finner VIN-nummeret ditt i registreringsdokumentene til bilen, eller nederst til venstre sett innenfra på frontruten på bilen.

Tak

Hva er energiøkonomi?

Energiøkonomien utgjør forholdet mellom kjøreavstanden og strømforbruket. Jo flere kilometer per kWt og jo mindre kWt per mil, jo bedre energiøkonomi.

Tak

Hva er favoritter? (Informasjonsmatere)

Dette er en funksjon hvor du kan umiddelbart få tilgang til informasjonsmatere så som kjøreplan.

Tak

Hva er Reise?

Reise vil si en kjøretur fra tenningen er på til den er av. Én tur er én reise.

Tak

Hva er økotreet?

Det vi kaller treet som vises på økoindikatoren. Det er vår lille måte å demonstrere bidraget ditt til økologisk kjøring.

Tak

MÅLING

MÅLING

Hvordan kan jeg skifte fra mile til km?

Målestokken byttes avhengig av landet du har registrert bilen din i. Den gjenspeiles på nettet, i mobil-appene dine, i e-postene og i informasjonskanalene.

Tak

KONTOOPPSETT

KONTOOPPSETT

Hva om jeg glemmer min bruker-ID?

Bruker-ID er din e-postadresse. Hvis du regelmessig bruker forskjellige e-postadresser, må du se etter den opprinnelige e-postbekreftelsen fra You+Nissan i postkassene dine.

Tak

Hva om jeg glemmer min bruker-ID?

Bruker-ID er din e-postadresse. Hvis du regelmessig bruker forskjellige e-postadresser, må du se etter den opprinnelige e-postbekreftelsen fra You+Nissan i innboksen din.

Tak

Hva om jeg glemmer passordet mitt?

Klikk på "Glemt passordet ditt?" på You+Nissan-forsiden, og følg prosedyren.

Tak

Hvordan kontrollerer jeg nettverksdekningen i bilen?

Bilen bruker mobilnettet for å få tilgang til Nissans tilkoblede tjenester. Hvis du har problemer med å bekrefte eierforholdet, kan det hende at du er i et område med et svakt datasignal. Du kan prøve å kjøre til et område med et sterkere signal og gjenta kontrollprosessen der.

For å kontrollere nettverksdekningen i bilen må du følge trinnene nedenfor:

  1. Trykk på START/STOP-knappen for å starte motoren.
  2. Finn nettverksikonet på skjermen til navigasjonssystemet
  3. Hvis ikonet har 1 eller flere streker, betyr det at du har tilstrekkelig nettverksdekning.
  4. Hvis ikonet ikke har noen streker, betyr det at du ikke har nettverksdekning. I så fall må du kjøre til et annet friluftsområde.

Tak

Hvordan fullfører jeg eierskapskontrollen?

For å sikre at dine tilkoblede tjenester kun blir brukt av deg, har NissanConnect EV en egen prosess for å kontrollere bilens eierforhold.

Når du har klikket på «Start kontroll av eierforhold», har du 60 minutter på deg til å fullføre alle trinnene som er oppført her.

  1. Gå til bilen.
  2. Trykk på START/STOP-knappen for å starte motoren.
  3. Vent i 1 minutt.
  4. Trykk på START/STOP-knappen for å stoppe motoren.

Tak

LOGG INN

LOGG INN

Hvorfor skal systemet logge meg ut automatisk, også hvis jeg ikke logget ut selv?

Det er en mulighet for at innloggingen har blitt gjort via en annen terminal eller web-skjerm med samme ID. Hvis den samme bruker-ID-en blir brukt for å logge på via forskjellige skjermer eller enheter, vil utloggingsprosessen utføres fra den forrige skje

Tak

Kan jeg logge på flere faner eller enheter med den samme bruker-ID-en?

Vi beklager, men det kan du ikke. Hvis den samme bruker-ID-en blir brukt for å logge på via forskjellige skjermer eller enheter, vil automatisk utlogging utføres fra den forrige skjermen.

Tak

KALLENAVN

KALLENAVN

Hva blir kallenavnet mitt brukt til?

Kallenavnet ditt brukes til å identifisere kjøretøyet i regionale og globale øko-konkurranser.

Tak

E-POSTADRESSE

E-POSTADRESSE

Hvorfor mottar jeg ikke e-poster selv om jeg konfigurerte e-postinnstillingene?

Sjekk innstillingene for e-postvarslingene dine under Tilkoblede tjenester / Varsling.

Tak

FJERNKONTROLLER

FJERNKONTROLLER

Jeg får ikke startet fjernlading.

Hvis en ladekabel ikke er korrekt koblet til, vil ikke fjernladingen virke. Den virker heller ikke når strømbryteren i bilen er på eller hvis du er i et område hvor tjenesten ikke er tilgjengelig.

Tak

Kan jeg stoppe fjernladingen fra PC eller mobil?

Dessverre kan du ikke stoppe fjernladingen fra PC eller mobil. Hvis du vil stoppe den, fjern kabelen.

Tak

Når stopper fjernladingen?

Den stopper automatisk når batteriet er ferdigladet. Den stopper også når kabelen fjernes eller når strømbryteren til bilen er på.

Tak

Kan jeg starte hurtiglading fra PC eller mobil?

Vi beklager, men det kan du ikke. Fjernladingen er kun tilgjengelig for normal lading.

Tak

Kan jeg stoppe klimafjernkontrollen fra PC eller mobil?

Ja, du kan stoppe klimakontrollen med Tilkoblede tjenester-dashbordet.

Tak

Hvorfor kan jeg ikke starte fjernbetjent klimakontroll?

Hvis en ladekabel ikke er korrekt koblet til eller batterinivået blir lavt, vil ikke klimafjernkontrollen fungere. Den virker heller ikke når tenningsbryteren er på eller hvis du er i et område hvor tjenesten ikke er tilgjengelig.

Tak

Når stopper klimafjernkontrollen?

Den stopper etter maksimalt to timer med ladekabel. Den stopper å bruke batteristrøm etter maksimalt 15 minutter uten ladekabel. Den stopper også når kabelen fjernes eller når strømbryteren til bilen er på.

Tak

Kan jeg stille temperaturen med klimafjernkontrollen?

Vi beklager, men det kan du ikke. Fjernkontroll av klimaet stiller inn temperaturen som du angir, inne i selve bilen.

Tak

Kan jeg starte fjernladingen mens klimafjernkontrollen er i gang?

Ja. I dette tilfellet blir fjernladingen utført mens klimafjernkontrollen er i gang.

Tak

Kan jeg starte klimafjernkontrollen under lading?

Ja. I dette tilfellet virker klimafjernkontrollen mens fjernladingen blir utført.

Tak

Vil ladestatusen bli varslet selv om den er i hurtiglading?

Ja, den vil også bli varslet når hurtigladingen er ferdig eller stopper.

Tak

I hvilke situasjoner vil ladestatusen bli varslet utenom når ladingen er ferdig?

Den vil bli varslet når ladekabelen fjernes, eller ved strømbrudd.

Tak

Hvordan kan jeg stille inn temperaturen i den fjernbetjente klimakontrollen?

Du kan justere temperaturen til funksjonene for klimakontroll om bord: Trykk på Zero Emission-knappen > Innstillinger > Timer/fjernstyring – Still inn klimatemp.

Tak

Kan jeg stille inn en timer mens klimakontrollen allerede er aktivert?

Selv om klimakontrollen er slått PÅ, kan man konfigurere en timer for å aktivere den igjen senere. Dette vil ikke stoppe pågående klimadrift.

Tak

Kan jeg stille inn flere timere?

Det kan bare stilles inn én timer av gangen. Hvis du oppretter en ny timer mens en eldre allerede er i bruk, vil den nye timeren erstatte den gamle, og kansellere den.

Tak

KJØREJOURNALER

KJØREJOURNALER

Kjørestrekningen som vises er forskjellig fra tilfellet.

Det er distansen etter at du har angitt bruker-ID og passord. Den kan være forskjellig fra den som er i bilen.

Tak

Hvordan kalkulerer man CO2-besparelser?

Vi vet at vi kan kutte CO2-utslippene ved å kjøre en 100 % elektrisk bil. Mengden CO2 som slippes ut ved å kjøre samme avstand med en NISSAN PULSAR, en ICE-bil av tilsvarende størrelse, beregnes.

Tak

Min kjøremåte

Min kjøremåte

Hvordan fastsetter man nivået?

Vi fastsetter nivået i forhold til hvor langt resultatet er fra gjennomsnittet. Gjennomsnittet er nivå 3.

Tak

Hvor mange oppføringer blir vist?

Du kan se de siste 5 kjøreoppføringene på mobilsiden. Hvis du trenger mer, må du bruke den vanlige websiden.

Tak

BEREGNING AV ELEKTRISK FORBRUK

BEREGNING AV ELEKTRISK FORBRUK

Hvordan kalkulerer man CO2-besparelser?

Vi antar at vi kan kutte CO2-utslippene ved å kjøre en 100 % elektrisk bil. CO2-mengden som slippes ut ved å kjøre samme avstand med en NISSAN PULSAR, en ICE-bensinbil av tilsvarende størrelse, beregnes.

Tak

Hvorfor er resultatene som vises, forskjellige fra de faktiske resultatene?

Faktiske priser på elektrisitetsbruk er forskjellig for hver kontrakt. Det avhenger også av timer. Bruk denne tjenesten kun som veiledning.

Tak

REGIONALE RANGERINGER

REGIONALE RANGERINGER

Hvordan klassifiserer man Platinum, Gull, Sølv, og Bronse?

Vi rangerer dem basert på listen over gjennomsnittlig energiøkonomi pr måned. Platina: blant de beste 20 % Gull: blant de beste 20-50 % Sølv: 50–80 % Bronse: mindre enn 80 %"

Tak

Nå er det september, hvorfor vises rangeringen fra august fortsatt?

Når dataene fra september lastes opp til datasenteret, kan du se rangeringen fra september fra neste tilgang. Siden rangeringen blir registrert en gang om dagen, vil du få tilgang til den dagen etter opplastingsdagen.

Tak

GLOBALE RANGERINGER

GLOBALE RANGERINGER

Hva er forskjellen på månedlig, ukentlig, og daglig rangering?

Hver definisjon er som følgende. Månedlig: Rangeringen er basert på verdien som registreres månedlig. Den viser en kumulativ verdi. Bare energiøkonomien representerer en gjennomsnittsverdi. Ny verdi blir regnet inn neste måned. Registeret blir oppdatert h

Tak

Det er tre typer rangeringer på PC-siden: månedlig, ukentlig, og daglig. Hvilke typer informasjonsstrøm er tilgjengelig?

Daglige rangeringer er tilgjengelige.

Tak

Hvorfor mottar jeg ikke Global rangering selv om jeg meldte meg på det?

Hvis kjøredata ikke blir oppdatert på mer enn 7 dager, vil den ikke bli registrert for daglig rangering. Det tar et par dager å reflektere kjøredataene som er lastet opp.

Tak

Hva står treikonet for?

Størrelsen på treikonet står for antallet økotrær man har skaffet seg i tre regioner (Nord-Amerika, Europa, og Japan).

Tak

Hvordan kalkulerer man CO2-besparelser?

Vi antar at vi kan kutte CO2-utslippene ved å kjøre en 100 % elektrisk bil. CO2-mengden som slippes ut ved å kjøre samme avstand med en NISSAN PULSAR, en ICE-bensinbil av tilsvarende størrelse, beregnes.

Tak

GLOBAL ØKOSKOG

GLOBAL ØKOSKOG

Hva står treikonet for?

Størrelsen på treikonet står for antallet økotrær man har skaffet seg i tre regioner (Nord-Amerika, Europa, og Japan).

Tak

Hvordan kalkulerer man CO2-besparelser?

Vi antar at vi kan kutte CO2-utslippene ved å kjøre en 100 % elektrisk bil. CO2-mengden som slippes ut ved å kjøre samme avstand med en NISSAN PULSAR, en ICE-bensinbil av tilsvarende størrelse, beregnes.

Tak

LOGG INN FRA MOBILEN

LOGG INN FRA MOBILEN

Hva er Husk meg?

Når du har satt opp Husk meg, trenger du ikke å angi bruker-ID og passord hver gang. Denne tjenesten er kun tilgjengelig på modeller med opplastingsfunksjon av individuell gjenkjenningsinformasjon.

Tak

Hvordan setter jeg opp Husk meg?

Angi den fra brukerpåloggingssiden. Denne tjenesten er kun tilgjengelig på modeller med opplastingsfunksjon av individuell gjenkjenningsinformasjon.

Tak

VEDLIKEHOLDSVARSLINGER

VEDLIKEHOLDSVARSLINGER

Hva er vedlikeholdsvarsler?

Vedlikeholdsvarslene vises på dashbordet ditt, innrettet etter de vanlige, planlagte vedlikeholdstidene, basert på kjørelengde. De er bare veiledende, og skal ikke erstatte behovet for å følge den definerte serviceplanen som er basert på tid eller kjørele

Tak

Hva må jeg gjøre når jeg får vedlikeholdsvarsler?

Du bør ta kontakt med forhandleren din, og bestille time for kontroll.

Tak

FINN BILEN MIN

FINN BILEN MIN

Plasseringen til bilen min fra FINN BILEN MIN er feil. Hvordan kan jeg få riktig plassering?

FINN MIN BIL vil ikke fungere hvis bilen er parkert under jorden, eller i en sone uten dekning.

Tak